Rakamlarla Türkiye’de göç olgusu

Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle akademisyen Prof. Dr. M. Murat Erdoğan’ın açıkladığı bilgiler oldukça çarpıcı rakamlar içeriyor. Rakamlara göre, dünyada 250-300 milyon civarında uluslararası göçmen bulunuyor. Dünyada 21.3 milyonu mültecilik statüsü almış toplam 65.3 milyon zorunlu göçe maruz kalmış göçmen/mülteci bulunurken, mültecilerin %15’i gelişmiş ülkelerde, %85’i diğer ülkelerde barınıyor. Göze çarpan %15 – %85 dengesizliği Suriyeliler için de aynen gerçekleşmiş olarak görünüyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan 6.5 milyon civarında ki Suriyeli’nin %15’i Avrupa, ABD, Kanada gibi ülkelerde, bulunurken %51’i Türkiye’de, %15’i Lübnan’da, %10’u Ürdün’de bulunuyor. Türkiye’de ki toplam Suriyeli nüfusun 7 Aralık 2017 itibariyle 3.381.005 olduğu açıklanan verilerde, bebek nüfusunun 499.307, okul çağı nüfusunun 1.025.000 ve aktif çalışma nüfusunun 2.100.000 olduğu belirtiliyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler’in %46’sı kadın, %54’ü ise erkek.

Murathan Birinci

Murathan Birinci

1989 yılında Rize'de doğdu. İlköğretimi Rize Kurtuluş İlköğretim Okulu, Liseyi Rize Hasan Sağır Lisesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2014 yılında mezun olmasının ardından aynı üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Murathan Birinci
Paylaş:
Murathan Birinci

Murathan Birinci

1989 yılında Rize'de doğdu. İlköğretimi Rize Kurtuluş İlköğretim Okulu, Liseyi Rize Hasan Sağır Lisesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2014 yılında mezun olmasının ardından aynı üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.