İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44. dönemlerde, komisyon çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısında TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına bakışını TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Besleme sunarken, raporun özetinin ve Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel durumunun bulunduğu sunumu Komisyon Başkanı Bedri Tekin yaptı.Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında siyasal iktidarın tutumunun etkilerinin ve son 15 yılda bu alanda yaşanan değişimin, iş kazalarının nasıl iş cinayeti ve toplu katliamlara dönüştüğü sunumun ana başlıkları arasında tartışıldı. Raporda yapılan tespit ile bu alanın özelleştirme ile sermayeye teslim edilmesinin ardından yaşananların, 4875 Sayılı iş yasasının getirdiği esnek ve güvencesiz çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek artmasını bir iktidar politikası olduğu tartışmaya açıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporunda bulunan, bu alanda çalışan teknik elemanların sorunları ve bu sorunlara sunulan çözümler de basın toplantısında gündem olarak yer aldı. Basın toplantısı TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik yaptığı tespitler ve sorunlara getirdiği çözüm önerileri de basın ile paylaşıldı.

TekParagraf

TekParagraf

tekparagraf; hayatın hızlı akışı içinde haberi okura özet olarak sunar.
TekParagraf
Paylaş:
TekParagraf

TekParagraf

tekparagraf; hayatın hızlı akışı içinde haberi okura özet olarak sunar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir